Algemene voorwaarden

1) Rudi's Airport Service benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen, teneinde personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.
Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van personen, op het vooropgestelde tijdstip en op de plaats van bestemming, door onze fout of overmacht.
Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur.

2) Bij annulatie van de transfer, uiterlijk 48 uur voor uitvoering van onze diensten, wordt een forfaitair bedrag van 25€ aangerekend. Indien de annulatie binnen de 24 uur voor uitvoering gebeurt, wordt het tarief van een enkel traject aangerekend.

3) Bij een wijziging van de terugvlucht (datum, uur, vluchtnummer, andere luchthaven) dient de klant ons tijdig te verwittigen. Indien dit niet gebeurt, zal de rit alsnog aangerekend worden.

4) Standaard voorzien wij per persoon èèn stuk bagage en èèn stuk handbagage.
Speciale bagage (rolstoel, golftas, fiets, surfplank,.....) moet vooraf gemeld worden door de klant.

5) Voor de veiligheid vragen wij dat iedereen steeds zijn veiligheidsgordel draagt in het voertuig.
Voor uw comfort willen wij u vragen om het rookverbod in acht te nemen gedurende de transfer.
Bij het bevuilen van het voertuig, in welke zin dan ook, zal er een forfaitaire kost van 75€ aangerekend worden, om de wagen weer netjes in orde te brengen voor de volgende klanten. Deze kost dient zonder verwijl onmiddellijk met de chauffeur afgerekend te worden.

6) Alle geschillen zullen uitsluitend aan de rechtbank van het arrondissement Mechelen onderworpen worden.